Zainwestuj w energię słoneczną!

Energia słoneczna dla Twojego domu

Słońce dzięki promieniowaniu cieplnemu wysyła na Ziemię ogromną ilość energii. Energia ta może z powodzeniem posłużyć do ogrzania wody użytkowej, basenu czy do wspomagania centralnego ogrzewania. Warto pomyśleć o własnej instalacji solarnej!! Koszt ogrzania wody zmniejsza się nawet o 65%.

 

Systemy słoneczne, w których zachodzą procesy konwersji termicznej mogą być stosowane w polskich warunkach w głównej mierze do:

- ogrzania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej, gdzie instalacje funkcjonują przez cały rok

- ogrzewania wody w basenach krytych i otwartych

- podgrzewania ciepłej wody w instalacjach działających sezonowo: obiekty rekreacyjne, letniskowe i sportowe

- podgrzewania wody do celów rolniczych

 

W praktyce wykorzystania energii słonecznej w instalacjach do wspomagania ogrzewania wody użytkowej można przyjąć, że na obszarze całego kraju roczne sumy napromieniowania słonecznego sięgają 1000 kWh/m2 z odchyłami +/- 10%.  Przy czym rozkład promieniowania jest bardzo nierównomierny. 80% całkowitej jego sumy przypada na sześć miesięcy wiosenno-letnich, od kwietnia do końca września. Czas aktywności słońca w miesiącach letnich wynosi do 16 godzin, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

Dlatego można stwierdzić, że w naszym kraju istnieją dobre warunki do wykorzystania energii słonecznej, a  największą efektywność posiadają systemy wykorzystujące przemiany termiczne energii promieniowania słonecznego, czyli kolektory słoneczne.

 

 

Kolektory słoneczne

 

 

Kolektor słoneczny jest jednym z najważniejszych elementów instalacji solarnej. Jego zadaniem jest absorbować promienie słoneczne i przekształcać je w ciepło, które jest następnie oddawane przepływającemu nośnikowi ciepła. Najczęściej spotykanym rodzajem kolektora słonecznego jest kolektor płaski.

Składa się on z:

- szyby solarnej, która przepuszcza promienie słoneczne

- absorbera, którego zadaniem jest pochłanianie promieni słonecznych

- obudowy, w której jest umieszczona możliwie najlepszej jakości izolacja, zmniejszająca straty ciepła.

 

 

 

Vademecum dopłat OZE

Energia słoneczna dla Twojego domu


Słońce dzięki promieniowaniu cieplnemu wysyła na Ziemię ogromną ilość energii. Energia ta może z powodzeniem posłużyć do ogrzania domu, wody użytkowej czy basenu...